Det bakkede skovareal Åbo Skov strækker sig over 76 hektarer og rummer seks søer, et vandløb og 5,5 kilometer skovstier. Skoven er ung – den blev først etableret i perioden 2010-2014.

Området beskytter et vigtigt grundvandsområde, der forsyner otte procent af aarhusianerne med drikkevand. Åbo Vandværk fortæller gerne historien om drikkevandet.

Hvis du vil bruge GPS, rejseplanen eller ruteplanlægger, kan du benytte adresse Harlevholmvej 36, 8462 Harlev J, som nærmeste lokalitet.

Der er cykelstier fra midtbyen til Åbo Skov. Både den nationale cykelrute N4 og vandrerruten Aarhus-Silkeborg passerer skoven og shelterpladsen.

Vandreruten fra Silkeborg til Aarhus krydser også ind over Åbo Skov.

Du kan parkere ved Harlevholmvej og ved Åbovej.

Der er to sheltere med bålplads ved Harlevholmvej. Der kan være otte personer i hvert shelter. Der er også et lille areal til telte, men det er kun tilladt at tage en enkelt overnatning i telt her.

Læs mere om shelterpladsen

Der er muldtoilet ved p-pladsen ved Harlevholmvej.

Der er opsat en vandpost ved p-pladsen ved Åbovej.

Der er ingen skraldespande, så husk at tage dit affald med hjem.

Du skal have hunden i snor af hensyn til dyre- og fuglelivet i Åbo Skov. Der er dog en hundeskov, hvor hunde må løbe frit, hvis de er under fuld kontrol.