Den 115 hektar store Egå Engsø blev etableret i 2006. Det opmagasinerer blandt andet store mængder vand, når heftige regnskyl rammer Aarhus.

Søen er blevet et vigtigt yngle- og rastested for mange fuglearter – blandet andet har et havørnepar slået sig ned ved søen.

Inspireret af arkæologiske fund i området er shelterpladsen bygget som en jægerstenalder boplads. Det store hvalskelet er med til at få tankerne mod stenalderen og deres jagtmetoder.

Skal du bruge GPS, ruteplanlægger eller rejseplanen, kan du benytte adressen Viengevej 7, 8240 Risskov.

Der er cykelstier det meste af vejen fra midtbyen, og der er en rekreativ cykelrute rundt om søen. Den hænger sammen med supercykelstien.

Du kan parkere ved Viengevej og ved Lystrupvej.

Shelterpladsen har fem shelters med plads til seks personer i hver.

Hvis du er ansat i en undervisningsinstitution for 0-18 årige, kan du også bruge grejbasen.

Læs og book shelterpladsen

Læs om grejbasen

Du skal selv medbringe mad og vand.

Der er opsat et muldtoilet ved shelterpladsen, hvor der også er skraldespande.

Du skal altid have hunden i snor ved Egå Engsø.

Du må ikke bade og sejle i Egå Engsø.

Du må fiske på strækningen langs Lystrupvej og ud for shelterpladsen.